• Bayi Ödeme Sistemi

guvenlik

Gizlilik Sözleşmesi

Bayilerimizin http://www.netmavi.net üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Sitemiz'den tarafımıza yapılan ödemelere ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki belirtilmiştir.

NETMAVİ DANIŞMANLIK (http://www.netmavi.net) websitesine üye olurken istediğimiz bilgiler, tarafımızdan güvenilir bir şekilde tutulmaktadır. Şirketimiz bu bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır. Sizinle iletişimde olabilmemiz için vermiş olduğunuz e-posta adresinizin geçerli bir posta adresi olması gerekmektedir. Ödeme yaparken kredi kartınızla ilgili bilgiler 128bit SSL kullanılarak şifrelenip, 3D secure güvenlik seviyesinde ,otomatik olarak ödeme işlemlerinin yapıldığı bankaya ulaşmakta ve provizyon alınmaktadır. Bu işlem sırasında bilgileriniz sadece banka tarafından görülüp bizim yada başkaları tarafından görülmemektedir. Kredi kartı bilgileriniz güvenlik nedeniyle, http://www.netmavi.net bünyesinde saklanmamaktadır.

guvenlik

NETMAVİ DANIŞMANLIK SANAL POS TAHSİLAT SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar İş bu sözleşme bir tarafta, Güzelyalı Mah. 42 Sokak No: 26 / 3 Konak adresinde mukim NETMAVİ DANIŞMANLIK (Bundan böyle “NETMAVİ DANIŞMANLIK” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta, _____________________________________________________________ adresinde mukim, NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ den her hangi bir tarihte mal veya hizmet alımı gerçekleştirmiş veya ilerideki bir tarihte mal veya hizmet alımı gerçekleştirmek üzere sipariş de bulunmuş olan ____________________________________________________________ (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

2. Sözlesmenin Konusu - İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından işletilen NETMAVİ DANIŞMANLIK POS (http://www.netmavi.net/) Güvenli Ödeme Sistemine (Bundan sonra kısaca NETMAVİ DANIŞMANLIK POS olarak anılacaktır) NETMAVİ DANIŞMANLIK MÜŞTERİ si olarak üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemekte, MÜŞTERİ’ nin 3.taraflara ürün satışlarına ve NETMAVİ DANIŞMANLIK’ dan yapmış olduğu alımlarına istinaden kredi kartı ile NETMAVİ DANIŞMANLIK POS Güvenli Ödeme sistemi içerisinde yer alan sanal POSLAR İLE NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya ödeme yapabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen hükümleri içermektedir. - NETMAVİ DANIŞMANLIK POS, MÜŞTERİ’ nin bu sisteme dâhil Sanal POS’lar aracılığıyla kredi kartlı ödeme ve tahsilat sistemidir. - MÜŞTERİ, NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemine dahil Sanal POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir. - İşbu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

3. Tanımlar NETMAVİ DANIŞMANLIK POS: NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ’ye sağlanan kredi kartlı tahsilatı ve buna ilişkin mal satışını ifade eder. BANKA: NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemine bağlı olarak NETMAVİ DANIŞMANLIK ile sözleşme imzalayan bankalardır. NETMAVİ DANIŞMANLIK POSLARI: NETMAVİ DANIŞMANLIK ile ilgili bankalar arasında sözleşmeye bağlanarak imzalanmış olan Üye-İşyeri sözleşmeleri sonucunda NETMAVİ DANIŞMANLIK kullanımına tahsis edilen Sanal POS’ları ifade eder. 3.Taraf : MÜŞTERİ’nin NETMAVİ DANIŞMANLIK’dan almış olduğu ürünlerini satmış olduğu MÜŞTERİ’nin müşterilerini ifade eder.

4. Çalışma Şartlarına İlişkin Hükümler

a. NETMAVİ DANIŞMANLIK POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, MÜŞTERİ’nin NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemi vasıtası ile kredi kartlarından yapacağı ödemelerin bu sözleşme çerçevesinde doğrudan NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın banka hesaplarına geçmesi ve MÜŞTERİ’ nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da var olan borcun ödenmesi esasına dayanır.

b. NETMAVİ DANIŞMANLIK ; MÜŞTERİ’nin NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemiyle yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını MÜŞTERİ’nin cari hesabına kaydederek MÜŞTERİ’ye borçlanır. Bahsi geçen tutar MÜŞTERİ ‘ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak da kullanılabilir. MÜŞTERİ, NETMAVİ DANIŞMANLIK nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz.

c. Müşteri , NETMAVİ DANIŞMANLIK POS aracılığı ile 3. Taraf tarafından yapılan tahsilat tutarı kadar 3. taraftan alacağı bulunduğunu ve bunu daha önce hiçbir gerçek ya da tüzel kişiye temlik etmediğini; 3.taraf tarafından NETMAVİ DANIŞMANLIK POS aracılığı ile ödemenin yapıldığı ve NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından ödemenin alındığı anda bu pos ödemesi nedeniyle MÜŞTERİ’nin bu tutarda 3. Taraftan alacağından bu tutarın mahsup edildiğini kabul ve taahhüt eder.

d. Verilen şifrelerin güvenliği MÜŞTERİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm işlemlerden MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda MÜŞTERİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

e.NETMAVİ DANIŞMANLIK hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda MÜŞTERİ’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.

f.NETMAVİ DANIŞMANLIK herhangi bir zamanda NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın, NETMAVİ DANIŞMANLIK POS üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

g.NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sözleşmesi internet üzerinde elektronik ortamda onaylanan bir sözleşme olup, sözleşme çıktısının alınması ve üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar çerçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle NETMAVİ DANIŞMANLIK ve 3. Kişilerin uğrayacağı zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişikliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. MÜŞTERİ’nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.

h. NETMAVİ DANIŞMANLIK , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde MÜŞTERİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için “http://NETMAVİ DANIŞMANLIKsanalpostahsilat .com.tr” ana sayfasında, NETMAVİ DANIŞMANLIK POS ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde MÜŞTERİ’nin üyeliği NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

i.MÜŞTERİ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ dan talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda MÜŞTERİ bu talep ve davalardan NETMAVİ DANIŞMANLIK ’yı derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek MÜŞTERİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.

j. MÜŞTERİ, NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemi ile yapmış olduğu tahsilatlarından dolayı nakit iadesi, NETMAVİ DANIŞMANLIK ’in satmadığı bir mal ya da hizmetin verilmesi vs. gibi herhangi bir talepte bulunamaz. MÜŞTERİ’nin, NETMAVİ DANIŞMANLIK nezdinde oluşan cari hesap alacağı için hiçbir faiz, vade farkı, kur farkı vs. tahakkuk ettirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu yöndeki tüm talep haklarından peşinen feragat etmiştir.

k. NETMAVİ DANIŞMANLIK kendisine ait POS cihazlarında ve sanal POS’larda hangi kart markalarının ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları değiştirme konusunda tamamen serbesttir.

l. NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemi üzerinde Bankaların ya da kart çıkaran kuruluşların geliştireceği uygulama & yöntem ya da metotları kredi kart sahiplerinin ya da ilgili tarafların korunması amacıyla devreye alabilir.

m. NETMAVİ DANIŞMANLIK kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

n. NETMAVİ DANIŞMANLIK ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından taahhüt edilen, ancak MÜŞTERİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere MÜŞTERİ şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve NETMAVİ DANIŞMANLIK ’in BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde MÜŞTERİ NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır.

o. MÜŞTERİ, Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. MÜŞTERİ NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

p. MÜŞTERİ’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın uğrayabileceği zararlar derhal MÜŞTERİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya ödenecektir. MÜŞTERİ’nin carisinde alacak mevcut olması halinde NETMAVİ DANIŞMANLIK her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.

r. MÜŞTERİ sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 2 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, , ekli evraklarını ve NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın talep edeceği diğer belgeleri NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir. Ayrıca yapılan işlemler ile MÜŞTERİ ‘den gerekli bilgi ve belge temini 2 iş günü içerisinde NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya ulaştırılmalıdır.

s. MÜŞTERİ Satış Belgelerini, sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan NETMAVİ DANIŞMANLIK POS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından herhangi bir nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece NETMAVİ DANIŞMANLIK ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. MÜŞTERİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.

t. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ;

u. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer özel kuruluşların gelecekte ortaya çıkabilecek gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, MÜŞTERİ basiretli bir iş adımı olarak kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.

v. MÜŞTERİ, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı NETMAVİ DANIŞMANLIK POS İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.

y. NETMAVİ DANIŞMANLIK ile bankalar arasında imzalanarak sözleşmeye bağlanmış bulunan ve/veya bağlanacak olan Üye İşyeri Sözleşmelerinde NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından taahhüt edilen, ancak MÜŞTERİ’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere MÜŞTERİ şimdiden tümüne hakim ve anlamış olduğunu, bu yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından her hangi bir nedenden dolayı ihlalinden kaynaklanabilecek ve NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde MÜŞTERİ NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak muhtelif nedenlerle NETMAVİ DANIŞMANLIK hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan NETMAVİ DANIŞMANLIK sorumlu tutulamayacaktır.

z. MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. NETMAVİ DANIŞMANLIK sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu Kisi ve kuruluşlardan değildir. Ancak NETMAVİ DANIŞMANLIK , resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal MÜŞTERİ’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya ödenecektir.

aa. NETMAVİ DANIŞMANLIK ve Banka, kart hamili ile MÜŞTERİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak NETMAVİ DANIŞMANLIK ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri MÜŞTERİ ’den talep etme hakkı saklıdır.

bb. MÜŞTERİ, NETMAVİ DANIŞMANLIK nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, NETMAVİ DANIŞMANLIK ’nın onayı olmadan 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Söz konusu bedeller için 3. Şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, NETMAVİ DANIŞMANLIK işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

5. NETMAVİ DANIŞMANLIK POS Sistemlerinden Yapılacak Tahsilatlara Ilişkin Hükümler 1. NETMAVİ DANIŞMANLIK , sanal POS’larda hangi kredi kartı olacağına ve bankaların yer alacağını belirleme ve dilediğinde bunları yeniden düzenleyerek arttırma, eksiltme hakkında tamamen serbesttir. 2. MÜŞTERİ’nin, NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemlerinden geçirilen tüm kart tahsilatlarından kaynaklanan tahsilatları işlemin yapıldığı gün içerisinde NETMAVİ DANIŞMANLIK nezdindeki cari hesabına alacak kaydı olarak yansıtılacaktır. kaydetme hakkına sahiptir. 3. MÜŞTERİ kredi kartı hamillerine taksitli kampanya sisteminden faydalanmak için NETMAVİ DANIŞMANLIK POS sistemlerinden çekim yapıldığını, müşterinin talep ettiği ürün ve/veya ürünlerin NETMAVİ DANIŞMANLIK ’dan sipariş işleminin gerçekleştirildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt NETMAVİ DANIŞMANLIK ’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraza mahal vermeyecek şekilde bildirilecektir. MÜŞTERİ, müşterisinin bu tür olası itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder. Bunu temlikname ile de son müşteriye bildirir.

6. Süre Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olup, süresizdir.

7. Sözleşmenin Sona Ermesi

a. İşbu sözleşme NETMAVİ DANIŞMANLIK tarafından, her zaman, her hangi bir dönem, süre, süre sonu, dönem sonu vesair beklenmeksizin ve herhangi bir ihbar şekil ve/veya süresine tabi olmaksızın derhal tek taraflı , nedensiz ve tazminatsız feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, Sanal POS Sözleşmesi de konusuz kalacağından MÜŞTERİ sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak kullanılan tahsilat sistemi sona erdirilecektir.

b. MÜŞTERİ , hangi nedenle olursa olsun fesih halinde hiçbir şekilde zarar, ziyan, kar kaybı, tazminat vesair isimde menfii , munzam veya müspet zarar veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

8. Yetkili Mahkemeler Herhangi bir uyuşmazlık durumunda İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

9. Her Türlü Adres, Ünvan, Nev’i Değişikliği Durumu İş bu sözleşme ve ekleri taraflardan herhangi birinin unvan ya da nev-i değişikliğine gitmesi durumunda aksi yazılı olarak taraflarca kararlaştırılmadığı sürece geçerliliğini sürdürecektir. Bununla birlikte taraflardan birinin iş bu sözleşmede yer alan adres ya da unvanının değişmesi ya da nev-i değişikliği olması halinde bu durumu 15 gün içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. NETMAVİ DANIŞMANLIK bildirim yükümlülüğünü “www.mercankimya.com.tr”den yapacağı duyuru ile de yerine getirebilir bu duyuru bu madde hükmü çerçevesinde yazılı bildirim olarak kabul edilir.

10. İptal ve İade Hükümleri : NETMAVİ DANIŞMANLIK Sanal Pos Tahsilat sistemi aracılığıyla Müşteriden fiilen tahsil edilmiş olan bir tutar için, Müşteriden kısmen veya tamamen ödeme işleminin iptal edilmesi veya iadesinin istenmesi durumunda, NETMAVİ DANIŞMANLIK Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hareket edecektir. Fiilen gerçekleşmiş olan tahsilat nedeni ile katlandığı veya katlanacağı her tür masraf, faiz ve komisyonu Müşteri cari hesabına borç kaydetmeye yetkilidir. Müşteri sehven gerçekleştirdiği ödeme sebebi ile Bankanın aldığı işlem masrafı, komisyon, faiz ve diğer ilgili masrafları derhal NETMAVİ DANIŞMANLIKya başka her hangi bir şart veya hükme bakmaksızın ödemekle yükümlüdür. NETMAVİ DANIŞMANLIK gelen iade taleplerinde ilgili kontrol ve değerlendirme süreçlerini 10 iş günü süre içerisinde gerçekleştirecektir.

11.Diğer hususlar: 3.Taraf tarafından vergi dairelerine KDV iadesi talebinde bulunulması ve Vergi dairesi tarafından, MÜŞTERİ’ce 3.tarafa yapılan ve KDV iadesine konu olmuş olan ödemelerinin tevsikinin istenmesi durumunda, MÜŞTERİ, NETMAVİ DANIŞMANLIK’nın bu ödemelerin tevsikine ilişkin bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

12. Sözleşmenin Onaylanması: İş bu sözleşme, E-BAYİ'nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir. Müşterinin İş bu sözleşmeyi koşulsuz ve şartsız kabul etmesi, ilgili internet ekranında bulunan “Sözleşmeyi Onaylıyorum” butonu nun Müşteri tarafından seçilerek aktifleştirilmesi ile gerçekleşir ve elektronik ortamda takip edilen bu tarih sözleşme tarihi olarak baz alınır.